எஸ்.பி.வேலுமணியின் அதிகாரம் அப்படியே அடங்கிவிட்டதாம்.