சென்னையில் கொரிய நாட்டு பாரம்பரிய இசை விழா !

சென்னையில் வி.ஆர்.சென்னை, இன்கோ மையத்துடன் இணைந்து சோலோயிஸ்டுகள் நால்வரின் கொரிய நாட்டு பாரம்பரிய இசையை தனித்துவமான நேரடி இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தினர்.

பாரம்பரிய கொரிய இசையை பாரம்பரியம் மற்றும் நவீனத்துவத்தின் தனித்துவமான கலவையை தனது செயல்திறன் மூலம் வெளிப்படுத்தினர். பாரம்பரிய கருவி மற்றும் குரல்கள் ஒரு தனித்துவமாக இசையுடன் இணைந்து துல்லியமாக நடத்திய நிகழ்ச்சி பாராட்டுக்குரியது.

இதில் விரல் பலகை இல்லாத இந்த இரண்டு சரங்களைக் கொண்ட பிடில் ஒரு வில்லுடன் செங்குத்தாக விளையாடப்பட்டு இடது முழங்காலில் வைக்கப்படுகிறது. இந்த கருவியின் டோனல் தரம் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் நாசி மற்றும் ஒருமை கூர்மையானது மற்றும் துளையிடுகிறது. இந்த கருவி எப்போதும் கொரிய நீதிமன்றம், அறை மற்றும் நாட்டுப்புற இசைக் குழுக்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோல ஜங்கு, கயாஜியம்,சுல்ஹுன்ஜியம்,ககோக் போன்ற கருவிகளின் இசை மனதை வருடியது.