வங்கிகளின் குறுகிய கால கடன் வட்டியை 0.25% குறைத்தது ரிசர்வ் வங்கி!

தேசிய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கான மற்றொரு நடவடிக்கையில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ரிசர்வ் வங்கி) ரெப்போ விகிதத்தை 25 அடிப்படை புள்ளிகளால் (5.40 சதவீதத்திலிருந்து 5.15 சதவீதமாக) குறைத்துள்ளது!

இதுதொடர்பாக இன்று நடைப்பெற்ற கூட்டத்தில் ‘இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 25 அடிப்படை புள்ளிகளால் 5.40%-லிருந்து 5.15% வரை) குறைக்கிறது. அதேவேளையில் தலைகீழ் ரெப்போ வீதம் 4.90% ஆகவும், வங்கி வீதம் 5.40% ஆகவும் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளது,’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முந்தைய நாணயக் கொள்கைக் குழு கூட்டத்தில் 6.9%-லிருந்து, 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் பார்வை 6.1%- மாகத் திருத்தப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய வங்கி மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது. 2020-21 ஆம் ஆண்டில், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் பார்வை 7.2% ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான நான்காவது இரு மாத நாணயக் கொள்கையை ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்தா தாஸ் தலைமையிலான நாணயக் கொள்கைக் குழு (MPC) தனது மூன்று நாள் மராத்தான் கூட்டத்திற்குப் பிறகு அறிவித்தது.
வல்லுநர்களின் கூற்றுப்படி, கார்ப்பரேட் வரியைக் குறைத்தல் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் மந்தநிலைக்கு மத்தியில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை அதிகரிப்பதற்காக கடன் வாங்குவதை ஊக்குவித்தல் போன்ற அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக மத்திய வங்கி விகிதக் குறைப்பை அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை வங்கிகளால் கடன் விகிதத்தைக் குறைக்க வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது வீட்டுவசதி, கார் கடன் மற்றும் கார்ப்பரேட் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு EMI வட்டிவிகிதத்தை குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரிசர்வ் வங்கி தொடர்ச்சியாக உச்ச வங்கி அறிவித்த ஐந்தாவது வீதக் குறைப்பு இதுவாகும்.