கார்த்திகை நட்சத்திரக் காரர்களுக்கு வித்தியாசமான பலன்களைக் தரும் குருப் பெயர்ச்சி !