கொடிய நோய் # பரணி, பூரம், பூராடம் # வழிபாடு # ஜோதிடர் ASTRO தெய்வீகம் மாரிமுத்து #